Bidrag til Crowdfunding vil gi:

Alle som bidrar med et beløp under kr 1.000 vil bli takket på våre nettsider,og få navnet sitt på plakat i hytten, samt bli invitert til åpningsmarkering.

Alle som bidrar med beløp kr 1.000 eller høyere vil bli gravert inn på en plakett som henger inne i lokalene.

I tillegg tilbys:

Kr. 5.000

Kurs i kart- og kompass/turorientering (3 timer)

Kr. 10.000

Arrangementsnavn o-løp (1-årig)
Terrengløp 10 Km (1-årig)

Kr. 15.000

Arrangement av blå-tur-o-løp / firmamesterskap

Kr. 20.000

Etablering og merking av en fast tursti på 1-1,5 km (tur-o-stolpejakt)

Kr. 25.000

Sponsorreklame på klubbens viktigste
arrangementskart/konkurransekart (årlig)

Kr. 50.000

Navngi møterom inne i O-Hytta (10 år)
Navngi uterom i atriet mellom bygningskroppene (10 år)

Kr. 100.000

Navngi kafelokale inne i O-Hytta (10 år)

kr 75.000 og høyere beløp:

Forhandlet sponsorstøtte: Vi kan diskutere forskjellig innhold etter firmaets egne forslag til hvordan de ser for seg sin deltakelse. Ta kontakt for avtale.